"Vi over 60-fest" 


Bli med på fest 02. fenruar

[BILDETEKST]


 Holsen og Haukedalen sokneråd og diakoninemnda i Haukedalen, inviterer alle frå dei to bygdene, som er 60 år eller eldre, til  
"Vi over 60-fest" 
i Frøysland skule laurdag 
02. februar kl.  13.30.

Tilbake
Del